Skip to main content

In het logo van De Waele Advocatuur staat de godin Pallas Athene: volgens de mythologie van de oude Grieken was deze vrouw de godin van de wijsheid en de strategie. Geboren uit de hersenen van haar vader Zeus, de oppergod, kwam zij volwassen ter wereld en wel in volledige strijduitrusting: met strijdhelm en lans. De naam Pallas betekent ook zoveel als: “die de lans zwaait”. Met die lans velde zij alles wat in de weg stond en de rechtvaardigheid bedreigde.

Omdat zij in volle wapenuitrusting geboren is, is zij van nature voorbestemd om godin van strijd te zijn, maar ze is beslist niet hetzelfde als haar halfbroer de oorlogsgod Ares. Athene beschermt de entiteit die in een oorlog is verwikkeld wanneer die oorlog gevoerd moét worden om schadelijke vijandigheden die het Recht bedreigen rechtmatig af te weren. Ook, wanneer die oorlog ter wille van hogere belangen is ondernomen en om een bekwame en verstandige leiding en strategie vraagt. Zij neemt dus wel zeker zo fanatiek deel aan de strijd als haar halfbroer, maar is afkerig van het grof oorlogsgeweld en bloedvergieten. Athene houdt zich juist bezig met strategieën: hoe de juiste strategie, de helden die daarvoor vechten, tot de overwinning brengt. Haar moed blijft haar altijd bij maar niet minder haar tegenwoordigheid van geest. Zelfs in het uiterste gevaar blijft ze kalm en onverschrokken.

Mijn logo is een stilering van een beroemde afbeelding van Athene die vandaag de dag in het Akropolismuseum in Athene te bezichtigen is. De kleur donkerrood staat voor mij voor passie, liefde en leven. Als (klein)dochter van een archeoloog en een Griekse grootmoeder ben ik van kindsbeen af aan opgegroeid met Athene, de vrouwelijke godin van de strategie en wijsheid en de verhalen uit de Griekse mythologie over haar. Dat zij onverschrokken blijft staan, vecht voor de rechtvaardigheid, en helden beschermt die dat ook doen, met tegenwoordigheid van geest het juiste blijft doen en de waarheid dient, is voor mij het fundament van mijn taak als pleitbezorger – zeker voor kinderen, echte helden. Ik ben niet bang om onbegane paden te gaan als die de waarheid en rechtvaardigheid dienen. Daarom heb ik deze vrouw en haar kwaliteiten gekozen als mijn logo.