Skip to main content

Mw mr Chris(tiane) De Waele

Een bevlogen mens en een gedreven jurist met een internationale achtergrond, veel energie en een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Studeerde rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Katholieke Universiteit in Leuven, Advanced European Studies aan het Europe College in Brugge en Engels recht aan het College of Law in Londen. Werkte bij diverse grote advocatenkantoren in Amsterdam, Brussel, Tokio en Londen en bij (multinationale) ondernemingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

In de ruim 25 jaar dat zij werkzaam is, heeft zij cliënten bijgestaan met juridisch en strategisch advies en vertegenwoordigd in de rechtbank en bij andere tribunalen, zoals bij de tuchtrechter.

Een creatief, principieel jurist die altijd voor ogen houdt waar het een cliënt om gaat. Het recht is daartoe een middel en geen doel op zich. Daarbij maakt zij gebruik van kennis en vaardigheden uit de gedragswetenschappen en uit de communicatiewetenschap om processtrategieën met cliënten te ontwikkelen.

Dat maakt haar een hands-on gesprekspartner in haar algemene ondernemingspraktijk. Het helpt haar ook om onmondige mensen hun stem te laten vinden: in het bijzonder komt ze op voor de belangen van kinderen. Een pleitbezorger, een advocate, dus in de zuiverste zin van het woord.

Chris is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (de “NOVA”) en heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOVA het rechtsgebied algemeen verbintenissenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA 10 (tien) opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied. Daarnaast is Chris als solicitor geregistreerd bij de Solicitors Regulatory Authority onder nummer 321215 en houdster van een Practising Certificate.

Foto: MacSiers

Specialisaties en vaardigheden

Chris heeft voert een algemene ondernemingsrechtpraktijk. Daarbij maakt haar tweetaligheid tezamen met het feit dat zij naast het zijn van advocaat, sinds 2000 ook als solicitor to the senior courts of England and Wales is toegelaten dat ze de unieke vaardigheid heeft te adviseren bij het opstellen van contracten in het Engels beheerst door Nederlands recht.

Er bestaan namelijk belangrijke verschillen tussen Engels contractenrecht en Nederlands overeenkomstenrecht. In de praktijk kunnen die verschillen belangrijke onbedoelde misverstanden of zelfs kostbare fouten veroorzaken als een contract naar Nederlands recht door Nederlandse partijen die gewend zijn aan Nederlands recht ineens in het Engels opgesteld worden. Voor de ondernemer die zijn deal wil vormgeven in een contract in het Engels maar naar Nederlands recht, kan Chris’ gericht advies over die verschillen tussen Engels en Nederlands (recht), toegesneden op de deal in kwestie, betekenen dat die deal wèl goed ‘vertaald’ en vormgegeven kan worden. Daarmee worden potentiële en kostbare (interpretatie)problemen voorkomen en daarmee potentiële kostbare procedures tussen partijen in de toekomst.

Daarnaast adviseert Chris op het gebied van fundamentele grondrechten. Vooral de rechten van kinderen in de zorg en hun omgeving hebben haar aandacht, bv. bij (ethische) vraagstukken rond de beperking van fundamentele rechten en vrijheden door onrechtmatige ingrepen in hun privéleven. Uitgangspunt daarbij voor haar is het waarborgen van het psychisch welzijn en dus van de opgroeiveiligheid van het kind, in de ruimte waar datzelfde kind, gegeven de grondrechten en de internationale verdragen, recht op heeft.

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. - We kunnen geen problemen oplossen als we dezelfde manier van denken gebruiken die we ook gebruikten toen we die problemen creëerden.

Albert EinsteinTheoretisch natuurkundige en wijs mens

L'undecima si è Giustizia, la quale ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte cose. - De elfde is justitie, die ons leert om lief te hebben en te handelen met oprechtheid in alles.

Dante AlighieriItaliaans 14e eeuws dichter en schrijver

Adults are just outdated children. - Volwassenen zijn achterhaalde kinderen.

Dr. SeussAmerikaanse kinderboekenschrijver

De waarlijk meest onzinnige notie is die welke meent dat alles rechtvaardig is wat overgeleverd is in menselijke gebruiken of vervat in de wetten.

CiceroRomeins filosoof, jurist en staatsman die in de 1e eeuw voor Christus leefde

Kinderen zijn mensen aan wie respect is verschuldigd, superieur aan ons vanwege hun onschuld en vanwege de grotere mogelijkheden van hun toekomst.

Maria MontessoriItaliaans psychiater en onderwijshervormster, de laatste Jaren van haar leven woonachtig in Nederland

The only thing for evil to happen is for good people to do nothing - Het enige wat nodig is zodat het kwaad om zich heen slaat, is dat goede mensen blijven stilzitten.

Edmund Burke18e eeuws Anglo-Iers filosoof en parlementariër

La raison, le jugement viennent lentement, les préjugés accourent en foule. Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat - De rede, en een oordeel, komen langzaam, vooroordelen komen echter met massa's aangesneld. Er is geen geluk zonder moed, geen deugd zonder strijd.

J.J. Rousseau

If you want children to keep their feet on the ground, put some responsibility on their shoulders. Als je wil dat kinderen met hun voeten op de grond blijven, moet je ze wat verantwoordelijkheid op de schouders geven.

Abigail van BurenAmerikaans columniste en radiohost

τἀληθὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω - Want ik voed de waarheid op tot iets sterks

Oedipus Rex van SofoklesGrieks tragedieschrijver die leefde in de 5e eeuw voor Christus

Children must be taught how to think, not what to think.” - Kinderen moet je leren om zèlf te denken, niet opgedragen worden wàt ze moeten denken.

Margaret MeadAmerikaans cultureel antropologe (1901-1978)

Not only must justice be done; it must also be seen to be done. - Niet alleen moet recht gedaan worden; er moet op zó'n manier recht gedaan worden dat iedere schijn voorkomen wordt dat géén recht gedaan zou worden.

Lord Chief Justice HewartRechter en politicus

Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest.

Anne FrankVluchtelinge, auteur en lichtend voorbeeld

Children are apt to live up to what you believe of them." Kinderen zullen beantwoorden aan het geloof dat je in ze stelt.

Lady Bird JohnsonFirst Lady (1912 – 2007)

Never give in. Except to convictions of honour and good sense. Never yield to force. Never yield to the seemingly overwhelming might of the enemy. - Geef nooit toe. Behalve als het gaat om zaken van eer en gezond verstand. Geef niet toe aan geweld. En nooit toegeven aan de schijnbaar overweldigende macht van de vijand.

Sir Winston ChurchillBrits politicus, schrijver en oud-premier

Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander4 mei 2020

There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. - Er is geen betere graadmeter voor de ziel van een samenleving dan de wijze waarop ze met hun kinderen omgaan of die behandelen.

Nelson MandelaZuid-Afrikaans activist, staatsman en president

Truth never damages a cause that is just. De waarheid schaadt geen enkele zaak die rechtvaardig is.

Mahatma GandhiIndiaas jurist, politiek ethicus en staatsman

Volwassenen zijn gewoon kinderen voorbij hun uiterste houdbaarheidsdatum. Het zou goed zijn als ze dat zelf beseften.

Nothing great was ever achieved without enthusiasm. - Niets is ooit bereikt zonder enthousiasme.

Ralph Waldo EmersonAmerikaans Schrijver

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything ― De wereld zal niet ten onder gaan aan diegenen die kwaad doen, maar aan diegenen die toekijken zonder er verder iets aan te doen.

Albert EinsteinTheoretisch natuurkundige en wijs mens

[…] ons eraan te herinneren hoe giftig woorden kunnen zijn. Juist in deze geseculariseerde tijden rust, meen ik, een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn, om altijd voor ogen te houden dat de Staat noodzakelijk is, maar tevens een potentieel kwaad dat met achteloze vanzelfsprekendheid mensen, bevolkingsgroepen kan vermorzelen.

Toespraak Arnon Grunberg4 mei 2020