Skip to main content

Disclaimer De Waele Advocatuur

De op deze website vermelde gegevens zijn door De Waele Advocatuur slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch advies te worden beschouwd. De Waele Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens.

De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen De Waele Advocatuur en de ontvanger van de informatie. Internet abonnees en online lezers dienen het advies van een deskundige in te winnen alvorens naar deze informatie te handelen.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.